Złoże „Głębiec” eksploatowane przez Zakład Górniczy „Głębiec” jest to złoże piaskowców godulskich położone w miejscowości Brenna, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim, w obrębie Beskidu Śląskiego na południowym stoku wzgórza Czupel. Piaskowce tu występujące są drobno i średnio ziarniste barwy zielonkawej z wkładkami piaskowca barwy szarej – „kamień pstry” oraz piaskowce barwy szarej - „kamień niebieski”. Złoże piaskowca „Glębiec” eksploatowane jest głównie na bloki dla przemysłu budowlanego, piaskowiec pochodzący z cieńszych warstw jest również atrakcyjnym surowcem dla budownictwa ogólnego, budownictwa hydrotechnicznego, zakładów kamieniarskich, jako kamień ogrodowy. Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdzają przydatność naszego kamienia dla przemysłów budowlanego, hydrotechnicznego i drogowego.


Kamień "Niebieski"

Piaskowiec Niebieski

Kamień "Pstry"

Kamień Pstry
ZAKŁAD GÓRNICZY „GŁĘBIEC”
43-438 BRENNA, UL. GŁĘBIEC
TEL/FAX 33 853 64 88
kom. 691 583 330
kom. 669 603 264
kopalnia@kamieniolom-brenna.pl


Loading Flash movie...